Det er retten, der fastsætter salæret til din forsvarer – uanset om det er en forsvarer retten har tildelt dig eller du selv har valgt din forsvarer. Fastsættelsen sker ud fra de vejledende takster, der findes på Domstolsstyrelsens hjemmeside (www.). Taksten er pt. 2.175 kr. pr time inkl. moms. Prisen er således den samme uanset hvilken forsvarer du vælger.

 

Bliver du frifundet, betaler statskassen salæret til forsvareren.

Bliver du dømt, vil retten pålægge dig at betale sagens omkostninger, herunder udgiften til advokatbistand. Statskassen lægger imidlertid altid ud for forsvarerens salær, så du kommer ikke til at skylde mig penge, men du vil senere få en opkrævning fra politiet. Det vil normalt være muligt at aftale en afdragsordning.

Frit forsvarervalg:

Hvis politiet sigter dig har du ret til at få en forsvarer. Selvom sagen kun er ved at blive efterforsket kan du stadig bede om at få en forsvarer – og hvis du f.eks. skal afhøres så kan du også bede om at have din forsvarer med til afhøringen.

Du kan altså selv vælge din forsvarer. Hvis du er under 18 år, er det dog forældremyndighedsindehaveren, der har ret til at vælge, hvilken forsvarer du skal have.

Du kan bede politiet eller retten om at få en bestemt advokat som din beskikkede forsvarer.

Hvis du er varetægtsfængslet, så skal du enten bede politiet om hjælp med at skifte forsvarsadvokat, eller du kan bede arresthuspersonalet om en anmodningsseddel til at skifte forsvarsadvokat. Du kan også sige det til dommeren under en fristforlængelse, hvis du ønsker at skifte forsvarsadvokat.

 

Her finder du os

 

Advokat Linda Christensen - Mobil: +45 6162 6569 - Mail: lc@lcadvokatfirma.dk