LC Advokatfirma ejes og drives af Advokat (L) Linda Saugmann Christensen, der er beskikket som advokat af Justitsministeriet.

LC Advokatfirma er medlem af Advokatsamfundet i Danmark. Advokatsamfundet holder tilsyn med advokater i Danmark. Det betyder mere praktisk, at firmaet skal overholde retsplejelovens § 126, der regulerer advokaters pligter, ligesom firmaet er forpligtet til at overholde de advokatetiske regler.

 

Hvis du ønsker at klage over enten advokatens salær eller adfærd, så kan det ske ved henvendelse til Advokatnævnet, der er beliggende på Kronprinsessegade 28, 1306 København K.

Hvis du vil vide mere om regulering af advokater, så kan du læse mere om det på Advokatsamfundets hjemmeside: www.advokatsamfundet.dk.

LC Advokatfirma har tegnet obligatorisk ansvarsforsikring og garantistillelse hos CNA / Hardy, policenummer FOR0003. Forsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af LC Advokatfirma, uanset hvor dette udøves.

LC Advokatfirma anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.

Jeg er endvidere medlem af Landsforeningen af forsvarsadvokater og deltager løbende i obligatorisk efteruddannelse inden for strafferetlige emner.

LC Advokatfirma benytter Lån og Spar Bank med kontonr. 0400 4024127589. Firmaet fører ikke klientkonto.

LC Advokatfirma opbevarer data i overensstemmelse med GDPR, således at materiale opbevares forsvarligt og slettes efter sagens afslutning.

Frit forsvarervalg:

Hvis politiet sigter dig har du ret til at få en forsvarer. Selvom sagen kun er ved at blive efterforsket kan du stadig bede om at få en forsvarer – og hvis du f.eks. skal afhøres så kan du også bede om at have din forsvarer med til afhøringen.

Du kan altså selv vælge din forsvarer. Hvis du er under 18 år, er det dog forældremyndighedsindehaveren, der har ret til at vælge, hvilken forsvarer du skal have.

Du kan bede politiet eller retten om at få en bestemt advokat som din beskikkede forsvarer.

Hvis du er varetægtsfængslet, så skal du enten bede politiet om hjælp med at skifte forsvarsadvokat, eller du kan bede arresthuspersonalet om en anmodningsseddel til at skifte forsvarsadvokat. Du kan også sige det til dommeren under en fristforlængelse, hvis du ønsker at skifte forsvarsadvokat.

 

Her finder du os

 

Advokat Linda Christensen - Mobil: +45 6162 6569 - Mail: lc@lcadvokatfirma.dk